Skøyeren deltok i felles konsert i Øvre Rælingen kirke

Konsert  i forb med kultur

Torsdag 29. sptember klokken 19.30 deltok koret vårt sammen med de fire andre korene fra Rælingen i en felles konsert for å fiere at kirken har fått nytt orgel. 

Konserten skulle vært holdt tidligere, men har blitt utsatt til nå på grunn av pandemien. De andre korerne er: 

Seniorkoret
Kor i Lia
Sanglaget
Kveldsmessekoret