Vidar Kjeldsen

Vidar Kjeldsen

Musikalsk leder
Geir Grimstad

Geir Grimstad

Leder
Tom Schjønneberg

Tom Schønneberg

Nestleder
Else Britt Haugen

Else Britt Haugen

Kasserer
Anne-Lise Korsmo

Anne-Lise Korsmo

Sekretær
Elin Mostue

Elin Mostue

Styremedlem