Sangkoret Øyeren – på folkemunne kalt Skøyeren!

DSF6832

Sangkoret er et blandakor med godt over 100 sangglade medlemmer, som alle er amatører. 

Fra kun å være rælinger, har koret nå medlemmer fra hele Romerike og Oslo. Medlemmenes alder spenner fra ca. 20-60 år. Selv om damene er i flertall, er det over 30 herrer. Mange er ektepar.